СЕКЦІЯ 2          "РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ"

Видиш М.М.

Виявлення та реалізація ресурсного потенціалу освітнього процесу вищого навчального закладу у формуванні політичної культури майбутніх соціальних працівників

У статті проаналізовано ресурсний потенціал освітнього процесу вищого навчального закладу. Розглянуто специфіку ресурсного підходу до проектування освітнього процесу сучасного вищого навчального закладу. Визначені принципи та умови перетворення освітнього процесу вищого навчального закладу в ресурс розвитку політичної культури майбутніх соціальних працівників. Перспективою подальших досліджень буде зміна педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій навчання у вищих навчальних закладах.

Мельник Л.П.

Особливості підготовки фахівців соціальної сфери

Михайленко О.В.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів на засадах компетентнісного підходу

У статті здійснюється аналіз понять «компетенція», «компетентність», «компетентісний підхід», розглядається проблема впровадження компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ. Автором наголошується на не можливості здійснення ефективної фахової підготовки спеціалістів соціально-педагогічної сфери без урахування основних положень компетентнісного підходу.

Основна ідея компетентнісного підходу зводиться до того, що результатом освіти є не окремі знання, уміння та навички, а компетенції. За такого підходу сутність підготовки соціально-педагогічних кадрів полягає не у збагаченні студентів певною кількістю інформації, а в розвитку уміння оперувати нею, проектувати та моделювати свою діяльність, здатності творчо застосовувати набуті знання і досвід у практичній діяльності. Він передбачає усвідомлення своїх спонукань до діяльності, прагнень і ціннісних орієнтацій, мотивів, уявлень про свої соціально-професійні ролі; аналіз та оцінку своїх особистісних якостей, знань, умінь та навичок; регулювання на цій основі свого саморозвитку і власної діяльності. Тому основне призначення компетентнісного підходу полягає у створенні умов для самоорганізації студента себе і своєї діяльності, виявлення і розвитку його творчих можливостей, формування навчальної позиції.

Неїжпапа Л.С.

 Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки.

В даній статті проаналізовано сутність поняття «професійне самовизначення студента», узагальнено зміст та завдання даного процесу. Визначено поняття «професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів» як цілеспрямований процес вступу особистості в сферу майбутньої професійної діяльності через її включення в навчальну, виробничо-практичну і позанавчальну діяльність. Узагальнено процес педагогічного забезпечення професійного самовизначення як теоретико-методичний комплекс, що слугує підґрунтям для активізації особистісних ресурсів майбутніх соціальних педагогів та можливостей навчально-виховної роботи університету. Для ефективного розвитку даного процесу, автором запропоновано педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення майбутніх соціальних педагогів (оновлення та модернізація змісту професійно-орієнтованих навчальних дисциплін, які викладаються на першому курсі; удосконалення програм навчальної професійно-орієнтовної практики через доповнення їх завдання, що стосуються професійного самовизначення майбутнього фахівця; спрямування роботи кураторів груп на оптимізацію процесу професійного самовизначення студентів; залучення першокурсників до громадської та волонтерської роботи) та обґрунтовано їх зміст.

Хмуринська Т.О.

Підготовка майбутніх соціальних педагогів – викладачів предмету «Людина і світ» до реалізації громадянського навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

У статті розглянуто актуальність підготовки майбутніх соціальних педагогів – викладачів предмету «Людина і світ» до реалізації громадянського навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі розвитку України. Розглянуті підходи до трактування понять громадянське навчання та виховання. Представлені сучасні інтерактивні методи організації роботи спрямовані на реалізацію громадянського навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Шеремет А.М.

Педагогічні підходи до розробки моделі формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у Соціальних центрах матері та дитини

На основі аналізу наукових публікацій встановлено, що розвивати професіоналізм та формувати високий рівень готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами Соціальних центрів матері та дитини доцільно на основі педагогічного моделювання. Доведено, що за допомогою педагогічного моделювання можна провести системний аналіз педагогічної проблеми та досягнути єдності мети на основі передбачення практичних завдань. У статті висвітлені основні характеристики моделі, яка має на меті вдосконалити професійну підготовку майбутніх соціальних педагогів. Основна увага зосереджена на характеристиці моделі формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у Соціальних центрах матері та дитини.

У практичному аспекті під час розробки моделі було використано системний, акмеологічний, компетентнісний, особистісний та діяльнісний підходи. На основі системного підходу професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів розглядається як складна педагогічна система з чітким змістом. Акмеологічний підхід передбачає проектування акмеологічного освітнього середовища, яке спрямоване на активний розвиток у студентів внутрішнього прагнення до професійного успіху й творчості. На основі компетентнісного підходу під час моделювання виокремлено взаємозумовлені практичні кроки, що слугували фундаментом для розробки моделі. Особистісний підхід дав нам можливість розкрити особистісний потенціал майбутніх соціальних педагогів, які працюватимуть з клієнтами у Соціальних центрах матері і дитини. З позиції діяльнісного підходу під час педагогічного моделювання необхідна наявність мети, об’єкта, ознак.

Представлено авторське бачення моделі формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи у Соціальних центрах матері та дитини, що включає цільовий, змістовий, практичний та результативний структурні блоки.

 

 

                                          

 Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток