ВЕРЖИХОВСЬКА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


                      МОЛЄВ ВАЛЕРІЙ                           ПАВЛОВИЧ


                      КОЗАК АЛІНА                                                 ВОЛОДИМИРІВНА                                          

                       МИХАЛЬСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


 БОНЕЦЬКА ОКСАНА       МИКОЛАЇВНА


                БУГЕРА ЮЛІЯ                   ЮРІЇВНА
 ГУРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АГАТАНГЕЛОВИЧ


                         ШВЕЦЬ БОРИС Б.                        


                   КИРИЛЮК ЛІЛІЯ                                                       АРКАДІЇВНА                               
     РУДЗЕВИЧ ІРИНА          ЛЕОНІДІВНА


БОГУЦЬКА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА


  ГРУБЛЯК ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ#

Концепція розвитку кафедри:

Розвиток діяльності кафедри буде здійснюватись у таких напрямках:

Навчальна робота:
- розробка та удосконалення навчальних програм і навчально-методичних комплексів дисциплін, викладання яких забезпечується викладачами кафедри;
- підвищення рівня професійного викладання викладачами кафедри дисциплін за напрямами і спеціальностями «Корекційна освіта. Логопедія»; «Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка»; «Соціальна педагогіка», «Соціальна допомога»; «Практична психологія»; «Психологія».
Методична робота:
- удосконалення методичної бази кафедри, за допомогою коп'ютерних програм, розробок, інформаційно-технологічного забезпечення різного рівня;
- підготовка моногафій, навчальних, навчально-методичних посібників, методичних рекомендації;
- поповнення кабінету спеціальної педагогіки та психології;
Наукова робота:
- Робота викладачів кафедри над докторськими та кандидатськими дисертаціями; дослідження викладачами кафедри комплексних тем: 1. «Удосконалення змісту роботи у спеціальних закладах». 2. «Вивчення психологічних особливостей розвитку дітей з різними нозологіями».
- Організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів з проблем корекційної педагогіки, медичної та практичної психології.
- Організація наукової роботи зі студентами: діяльність наукових гуртків і проблемних груп; підготовка студентів до участі в олімпіадах, конференціях, конкурсах; допомога в публікаціях;
Співпраця з управліннями та закладами освіти:
- надання методичної допомоги вчителям та вихователям спеціальних дошкільних та шкільних закладів та реабілітаційних центрів;
- участь у роботі курсів підвищення кваліфікації корекційних педагогів дошкільних закладів;
- організація круглих столів і семінарів з актуальних проблем з психолого-медико-педагогічних основ корекційної освіти.
Перспективні напрямки:
- організація співпраці з закордонними ВНЗ в галузі корекційної освіти, практичної та медичної психології;
- розробка індивідуальних коп'ютерних програм методичного плану;
- обмін студентами з метою проходження практики в інших країнах.
#

                                                                                                  Сторінки історії


Історія кафедри розпочинається з вересня 1988 року, коли було запроваджено нову спеціальність - "Олігофренопедагогіка" - на факультеті підготовки вчителів початкових класів (пізніше — педагогічному) і мала назву – кафедра дефектології Перший набір на стаціонар - 50 студентів було здійснено за спеціальністю "Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Трудове навчання'' (вчитель трудового навчання та вихователь допоміжної школи). Одночасно було прийнято студентів на заочне навчання другу вищу освіту за спеціальністю «Вчитель допоміжної школи та логопед» З на­ступного, 1989р на стаціонар,і на заочну форму навчання почали набирати студентів за напрямками за зміненою спеціальністю "Вчитель допоміжної школи і олігофренопедагог дошкільних закладів". Групи спеціальності "Олігофренопедагогіка" працювали тоді на правах відділення факультету підготовки вчителів початкових класів. Від початку існування дефектологіч­ного відділення тут працювала (з 1988р.) С.П.Миронова, з 1989 р. - М.П. Матвєєва, Л.В.Шулик, 1990р.- О.М.Ляшенко, Л.О.Ханзерук, з 1992 - О.В.Гаврилов, 1993 Н.С.Гаврилова, О.М.Вержиховська, В.М.Безпалько. Дисципліни нового профілю спочатку відносились до кафедри педагогіки і методики початкового навчання (завідувач - доцент Н.Я. Грипас), а в 1989 р. віднесені до кафедри психології (завідувач - доцент В.М.Федорчук).
Наказом ректора інституту професора А.О. Копилова від 13 жовтня 1990 р., на основі постанови Вченої ради інституту від 28 вересня цього ж року утворено кафедру олігофренопедагогіки, до складу якої увійшли: І.С. Здерчук — кандидат біологічних наук, доцент; Л.Ф.Камишова — кандидат технічних наук, доцент; О.М.Ляшенко — кандидат педагогічних наук, доцент (завідувач кафедри до серпня 1996 р.); М.П. Матвеева, СП.Миронова, Л.О.Ханзерук — асистенти. Новоствореній кафедрі до­велося розв'язувати багато складних питань, зокрема, підвищення квалі­фікації викладачів, забезпечення спецлітературою, удосконалення на­вчальних планів, створення сприятливих умов для роботи членів кафедри тощо.
Внесено ряд суттєвих змін до навчальних планів з усіх дисциплін. Розроблено нові спецкурси та спецсемінари: "Логопедичні ігри", "Предметно-практична діяльність", "Психологія дитячої обдарованості" та ін.
Кафедра проводить систематичну роботу щодо розширення можливостей застосування у навчальному процесі сучасних технологій на­вчання. З цією метою кафедри оснащено комп'ютерами, аудіо- та відео-технікою, банком відеокасет, банком комп'ютеризованих психодагностичних методик. Розпочато створення комп'ютерного банку підручників, навчальних посібників та наукових праць з медицини, психології, методик та інших розділів науки, розроблено комп'ютерні програми контролю знань з ряду дисциплін.
У процесі проведення занять застосовуються елементи модульно-рейтингової системи, розвиваючого навчання, ділових ігор, обговорення проблемних питань, моделювання практичних ситуацій (у білетах з дер­жавних іспитів питання з розв'язання проблемної ситуації є обов'язковим), елементи театральної педагогіки. Використовуються навчальні тести, екзамен-співбесіда, семінарське заняття-співбесіда. Традиційним компонентом навчальних планів є тренінг ділового спілкування та тренінг особистісного росту. Розпочато втілення ідеї особистісного професійного розвитку студента протягом всього терміну його навчання.
Приділяється також значна увага посиленню міжпредметних зв'язків як між окремими дисциплінами всередині кафедри, так і між кафед­рами. Внаслідок узгодження програм різних дисциплін ліквідовано дуб­лювання окремих тем і теоретичних положень.
З 2007 р. кафедру реабілітаційної педагогіки перейменовано на кафедру дефектології, а з 2011 року – на кафедру психолого-педагогічних основ корекційної роботи, а далі – психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи.
Кафедра разом з деканатом постійно удосконалюють організацію самостійної роботи студен­тів. У робочих програмах виділені питання, які виносяться на самостійне опрацювання, вказана необхідна література. На допомогу студентам ство­рюються відеозаписи уроків, розробляються комп'ютерні програми, друкуються посібники і методичні рекомендації. Так, вийшли методичні посібники "Основи дефекології” (О.М.Вержиховська, 1996 р.), "Педагогіка” (В.А. Гурський, 1999 р.), "Анатомічні особливості та судинні ураження головного мозку. Особливості догляду” (В.В. Грубляк, 2008), навчально-методичний посібник "Теорія і спеціальна методика виховання дітей з особливостями інтелектуального розвитком” (О.М. Вержиховська, О.М. Бонецька, А.В.Козак, 2013 р.), підручник "Психологія вагітної жінки” (А.В. Михальський 2013 р.), "Репродуктивне здоров’я дівчат” (А.В. Михальський 2012 р.), навчальний посібник " Педагогіка: загальні основи педагогіки, теорія освіти і навчання” (В.А. Гурський , 2012 р. ), "Нервові хвороби” (В.В. Грубляк, 2004), навчальний посібник "Клінічна психологія” (А.В. Михальський 2013 р.), методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових, бакалаврських та дипломних робіт (А.В. Михальський 2012 р.), історичний нарис "Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університеті умені Івана Огієнка” (А.В. Михальський 2012 р.), навчально-методичний посібник (В.В. Грубляк, 2013).
1 листопада 2011 року на кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи створена навчально-наукова лабораторія "Психологія здоровя” під керівництвом А.В. Михальського. Лабораторія створює умови для проведення науково-методичних, теоретичних і експериментальних досліджень з актуальних проблем психології здоровя
Насьогодні кафедра пройшовши в процесі свого станов­лення через етапи функціонування перетворилася у солідну, спеціалізовану структуру, яка є однією з базових ланок факультету корекційної і соціальної педагогіки та психології.
Кафедра має вагомі здобутки: створений солідний кадровий потенціал, постійно збагачується і удосконалюється навчально-мате­ріальна база, забезпечено належне постачання студентів науковою і навчально-методичною літературою, розвиваються творчі зв'язки з іншими ВНЗ, органами освіти, спеціальними освітніми закладами, гро­мадськими організаціями.© 2010 Кам'янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка


Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток