МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА                    ПИЛИПІВНА          РАЄВСЬКА ЯННА        МИКОЛАЇВНА              СМЕТАНЮК ТЕТЯНА                ІВАНІВНА


                СПІВАК ВІТАЛІЙ              ІВАНОВИЧ                 ДІДИК НАТАЛЯ                   МИХАЙЛІВНА         ХАРЬКОВА ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
                                                 


       ОПАЛЮК ОЛЕГ       МИКОЛАЙОВИЧСЕРБАЛЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧРИБЩУН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
                                                      


  ПРІДАННІКОВА ОЛЬГА   МИХАЙЛІВНА          МЕЛЬНИК ЖАННА             ВАСИЛІВНА           БІЛЕЦЬКА ТЕТЯНА            ВІКТОРІВНА 

                                               

#
Освітньо-професійна підготовка бакалавра здійснюється протягом нормативних чотирьох років і дає поглиблене освоєння загальних фундаментальних, гуманітарних, соціально-економічних та професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін педагогічного напрямку підготовки. Бакалавр має бути здатним вирішувати типові професійні завдання, передбачені для певних посад соціально-педагогічної сфери.
 
Освітньо-професійна програма за ступенем спеціаліст забезпечує за один рік одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та здобуття кваліфікації саме спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної підготовки бакалавра. В результаті річної підготовки випускник стає спеціалістом, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння і знання, набув певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для певних освітянських та наукових посад, у певних сферах буття людини і у певних галузях народного господарства.
 
Кафедра соціальної педагогіки і психології спрямовує свою роботу на оптимізацію та раціоналізацію навчально-виховного процесу. Працівники кафедри постійно працюють в напрямку:
 
-впровадження інноваційних технологій навчання та різних способів комбінованого включення у процес аудиторного навчання, спостережень та практичних дій, які пов'язані з майбутньою професійною діяльністю;
 
-активного використання диференційованого рівневого контролю знань, умінь і навичок студентів, тестові перевірки та рейтингового оцінювання;
 
-сприяння індивідуалізації учбового процесу з використанням нових організаційно-методичних форм і методів групової та індивідуальної роботи, ділових та рольових ігор, групового творчого вирішення проблем;
 
-підтримки різних видів самостійної роботи студентів творчого і дослідницького характеру, студентської науково-дослідницької роботи (в тому числі участь у конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах);
 
-методичного забезпечення та керівництва практичною підготовкою студентів та виконання ними курсових і випускних кваліфікаційних робіт у межах відведених для кафедри обсягів;
 
-організації виробничо-навчальних практик, які покликані зорієнтувати студентів в особливостях діяльності в рамках обраної спеціальності, закріплюючи набуті теоретичні й практичні знання, вміння і навички;
 
-проведення та включення спецкурсів і практикумів спеціалізацій, під час яких студенти оволодівають знаннями, необхідними їм для набуття обраної спеціальностi.
 
-виконання запланованих кафедрою наукових досліджень та організації і проведення науково-методичних семінарів, а також участь працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів;
 
-постійного підвищення науково-педагогічного рівня.
 
Зовнішня політика кафедри
 
З метою обміну науковою та навчально-методичною інформацією, дидактичними та методичними матеріалами, спільної розробки програмних засобів для удосконалювання навчального процесу викладачі кафедри приймають активну участь в наукових семінарах та науково-практичних конференціях міжнародного, обласного та місцевого значення.
 
Кафедра підтримує тісні стосунки із спорідненими кафедрами Хмельницького національного університету, Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Київського національного університету ім. М.П.Драгоманова, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
 
Кафедра постійно працює в напрямку розширення міжнародних зв’язків. На запрошення університету було організовано прийом іспанської та польської наукових делегацій. В ході відвідин було організовано круглий стіл з науковцями університету та польськими колегами, під час перебування делегацій були організовані спільні наукові семінари, де з доповідями виступали провідні науковці з обох сторін.
 
Співробітники кафедри постійно приймають участь у роботі міжнародних симпозіумів і конференцій з комп’ютерних технологій. Проводиться робота із сертифікації співробітників кафедри (завідувач кафедри Мельник Л.П. має сертифікат компанії Zenit International (Швеція) з партнерства).

#
7 вересня 2001 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України було реорганізовано факультет розвитку людини в Інститут соціальної реабілітації та розвитку дитини. В структуру Інституту входили соціально-педагогічний факультет та факультет післядипломної освіти. У 2002 році розпорядженням по університету створена кафедра теорії і технології соціальної реабілітації, яка була у складі соціально-педагогічного факультету. Обов’язки завідувача кафедри виконувала Л.П. Мельник.
 
За кафедрою теорії і технології соціальної реабілітації закріплюються дисципліни спеціальностей: „Соціальна педагогіка”. Спеціалізація: „Практична психологія”, „Дефектологія”. Спеціалізація: „Соціальна реабілітація”, „Психологія”. Спеціалізація: „Практична психологія”, „Психологія”. Спеціалізація: „Психологія праці та управління”.
 
У 2006 року кафедра теорії і технологій соціальної реабілітації перейменовується на кафедру соціальної педагогіки і реабілітації.
 
А у 2007 році, в зв’язку із реорганізацією Інституту реабілітології, кафедра змінює назву на кафедру соціальної педагогіки і практичної психології та входить до складу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського державного університету.
 
Кафедра посилено працює над кадровим, методичним та матеріально-технічним забезпеченням і у 2006 та у 2007 рр. спеціальність 6.010100, 7.010105 «Соціальна педагогіка» напряму 0101 «Педагогічна освіта» була акредитована.
 
З 2009 року відкрито нову спеціальність 1301 «Соціальне забезпечення» з напряму підготовки 6.130101 «Соціальна допомога».
 
За період свого існування кафедра набула великого досвіду наукової роботи. Викладачами кафедри активно розвивається науковий напрямок в області психологічних основ професійної підготовки соціально-психологічних працівників.© 2010 Кам'янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка


Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток