ОНУФРІЄВА ЛІАНА АНАТОЛІЇВНА

Концепція розвитку кафедри
Найважливішим завданням кафедри є забезпечення такого викладання фундаментальних і прикладних психологічних дисциплін, яке має бути спрямоване не стільки на обгрунтування готового і усталеного в психологічній практиці, скільки на прокладання для неї нових шляхів. З цього зрозуміло, що навчання, яке орієнтоване в основному на запам’ятовування, збереження і відтворення програмованого матеріалу буде відповідати сучасним умовам тільки частково. Насамперед небхідно забезпечити формування таких інтелектуальних і особистісних рис майбутніх психологів, що дозволять їм самостійно засвоювати інформацію, яка постійно оновлюється.
Навчання на кафедрі загальної та практичної психології має за мету забезпечити студентів знаннями, уміннями і навичками, які необхідні для вирішення трьох груп завдань. По-перше, студенти мають вміти проводити наукові дослідження, теоретично обгрунтовувати і розробляти психодіагностичні, психокорекційні, розвивальні методи і програми шкільної психологічної служби. По-друге, майбутні психологи у співпраці з педагогами мають вміти використовувати і асимілювати новітні психологічні дані при розробці навчальних програм і планів та створенні підручників. По-третє, майбутні психологи мають вміти працювати з дітьми, колективом класу, вчителями, батьками задля вирішення конкретних проблем шкільного життя.

 

Історична довідка кафедри загальної та практичної психології

Початок 90-х років став періодом становлення в структурі дефектологічного факультету окремої кафедри практичної психології. Так, наказом по Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституту від 24 березня 1993 р. у зв’язку з відкриттям спеціальності "Олігофренопедагогіка і практична психологія” та на підставі ухвали Вченої ради від 28 грудня 1992 р. утворено з 1 квітня 1993 р. кафедру практичної психології. При цьому, відразу між нею і кафедрою олігофренопедагогіки було здійснено перерозподіл навчальних дисциплін з метою поглиблення їх спеціалізації.
До складу кафедри практичної психології увійшли: В.А. Гурський – кандидат педагогічних наук (завідувач кафедри), Ю.М. Ковальчук – кандидат психологічних наук, О.С. Кучерук – доктор медичних наук, професор, Н.Ф. Остапенко – кандидат педагогічних наук, доцент, М.П.Матвєєва – асистент, Г.П. Басюк – лікар-психіатр, В.О. Войцехівський – лікар-психіатр. 
Основними напрямами діяльності кафедри стали: навчально-виховна робота зі студентською молоддю; озброєння студентів глибоким знанням психологічних, педагогічних, медико-біологічних дисциплін; розвиток умінь і навичок застосування професійних знань у практичну діяльність; створення навчально-методичної та матеріальної бази кафедри відповідно до сучасного рівня науки і навчальних закладів; формування і підготовка викладацького складу кафедри. 
На кафедрі практичної психології створено необхідну навчально-методичну документацію, зокрема робочі програми з предметів, які вивчаються, плани семінарських і лабораторних занять, програми контрольних завдань тощо. За час підготовки практичних психологів переглянуто навчальні програми з усіх дисциплін психологічного циклу. До цих програм внесено суттєві зміни та доповнення із врахуванням вимог концепції підготовки практичних психологів відповідно до сучасних вимог. 
З 1998 року запроваджена спеціальність "Практична психологія. Логопедія” і розпочата підготовка магістрів навчання). З 2001 року відкрито аспірантуру, в якій навчалось 5 аспірантів денної і заочної форми навчання. 
З 2002 року проводиться підготовка фахівців за напрямом 0401 "Психологія”. Тоді ж розпочата підготовка фахівців за спеціалізацією "Психологія праці та управління”. Розширюється і спектр дисциплін, викладання яких забезпечувала кафедра практичної психології: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, вікова і педагогічна психологія, диференціальна психологія, психологія та корекція девіантної поведінки, практична психологія, історія психології, практикум з психології, експериментальна психологія, психодіагностика.
В 2004–2005 роках кафедра взяла активну участь у проведенні значної роботи щодо розширення спектру освітніх послуг, збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців і вперше набрали студентів магістрів психології денної форми навчання. 
У 2005 році завідувач кафедри Шинкарюк А.І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук "Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб'єкта”. Наказом по університету № 117-К від 01.09.2006 року кафедра практичної психології перейменована в кафедру загальної та практичної психології.

На даний час на кафедрі працюють: Л.А.Онуфрієва, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри; кандидат психологічних наук, доцент Співак Л.М., кандидат психологічних наук, доцент Гудима О.В., кандидат психологічних наук, доцент Славіна Н.С., кандидат психологічних наук, доцент Михальська С.А., кандидат психологічних наук, доцент Гоцуляк Н.Є., кандидат психологічних наук, доцент Сімко Р.Т., кандидат психологічних наук, ст. викладач Шинкарюк В.А., кандидат психологічних наук, ст. викладач Ренке С.О., кандидат психологічних наук, доцент Гончарук Н.М., кандидат психологічних наук, ст. викладач Чеканська О.А., кандидат психологічних наук, ст. викладач Жиляк Н.В., кандидат психологічних наук, асистент Данчук Ю.П., асистент Портяна О.В.


  
 

      

 

СПІВАК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА

 

ГУДИМА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

 

ГОЦУЛЯК НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА

 

СЛАВІНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА

МИХАЛЬСЬКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

ГОНЧАРУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

   СІМКО РУСЛАН ТЕОДОРОВИЧ

  РЕНКЕ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНРОВИЧ

ШИНКАРЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 

  

ЧЕКАНСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

   ЖИЛЯК НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА

  ДАНЧУК ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

 ПОРТЯНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

© 2010 Кам'янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка


Форма входу

«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

-------------------------------------------- Для заміток